Online Nederlandse les voor kinderen en volwassenen over de hele wereld

leer Nederlands
met jufsien.nl

Wat fijn dat je hier bent!
Welkom!

Hier vind je informatie over mijn online Nederlandse les voor jouw kinderen of partner.

Online Nederlandse les voor kinderen en volwassenen over de hele wereld

Leer Nederlands met ‘Emma’.
(4 tm 8 jaar)

Bij de privéles voor jonge kinderen neemt ‘Emma’ met behulp van de app ‘talen leren met Emma’ en de speelse, gezellige lessen hen mee op hun reis naar het leren of verbeteren van de Nederlandse taal.

Lessen Nederlands ‘Vertel je verhaal’
(vanaf 7 jaar).

Het is leuk en leerzaam voor kinderen om tijdens de privélessen Nederlands hun eigen verhalen en interesses te gebruiken om de taal te leren, woordenschat uit te breiden, te leren lezen, schrijven en het spreken te verbeteren.

Taal, Spelling en Lezen
van groep 3 tm 8. (6 tm 12 jaar)

Spreekt je kind al een beetje of zelfs goed Nederlands maar blijft misschien het lezen en schrijven achter? Dan zijn er op alle niveaus privélessen om de Nederlandse taal bij te houden, te verbeteren en de spelling te leren. Hierdoor kan je kind eenvoudiger (gaan/weer) deelnemen aan het onderwijs in Nederland.

Nederlandse les voor kinderen
van 13 tm 18 jaar.

Gaat je zoon of dochter binnenkort in Nederland naar de middelbare school of studeren en spreekt het nog geen Nederlands? Na de intensieve privécursus heeft het de mogelijkheid om daar probleemloos in te stromen.

Nederlandse les voor volwassenen.

Wil je partner Nederlands leren of wil hij/zij gebruik gaan maken van de regeling ‘Nederlander worden bij verblijf in het Buitenland?
Voor hem/haar zijn hiervoor de privélessen Nederlands vanaf A0 niveau tot aan het basisexamen inburgering. En later zijn er lesmogelijkheden voor het staatsexamen op B1 of B2 niveau.

I highly recommend Sien, her lessons greatly helped my integration into the Netherlands. I (17) personally have a difficult time learning during online classes but had a worthwhile learning experience with Sien. She reads her students very well, and knows what I needed for activities and exercises. She also adjusts the pace for her students to achieve maximum progress. Even after the lessons Sien still gave me help. I’m glad we chose Sien, it was a very good decision.
Ik kan Sien ten zeerste aanbevelen, haar lessen hebben mijn integratie in Nederland enorm geholpen. Ik (17) heb persoonlijk moeite met leren in online lessen, maar ik had een waardevolle leerervaring met Sien. Ze leest haar studenten heel goed en weet wat ik nodig heb voor activiteiten en oefeningen. Ze past ook het tempo aan voor haar studenten om maximale vooruitgang te boeken. Sien bood me nog steeds hulp aan, zelfs na alle lessen. Ik ben blij dat we voor Sien hebben gekozen, het was een heel goede beslissing.
Amariah
We  worked with Sien over Skype for 3 years. 
It was a great experience and Sien is a patient and engaged teacher, as well as a lovely person.
My daughter was able to get from A 0 to B1 and is very comfortable having conversations with her Dutch friends and family, which is a wonderful result.
Ingrid
Juf Sien is zeer aan te raden. Wij wonen in Chiapas waar mijn kinderen op school tweetalig les krijgen: Spaans en Engels. Natuurlijk hebben ze van hun Nederlandse moeder wel wat Nederlandse basis, maar juf Sien heeft met veel kundigheid, inzicht en echt leuke en interactieve lessen beide kinderen het vertrouwen gegeven en een meer solide basis om Nederlands erbij te pakken als belangrijke taal voor hun toekomst. Eerst hadden ze samen les (toen 7 en 10) om hun woordenkennis te vergroten en nu (9 en 12) maken ze op eigen tempo en leerniveau met grammatica grote vordering. Het is ongelofelijk hoe veel vooruitgang er is gemaakt in twee jaar les. We gaan niet meer bij juf Sien weg hoor!
Gillian
We started with Sien on Zoom to compliment on-line Dutch learning for our two young children. It was great and now I even have my wife learning. She is wonderful with children and adults alike and is a great boost to learning formal language while keeping it fun. Normal online learning for school has been a challenge for everyone with kids, but Sien makes it fun and keeps them engaged. She also helps guide us with current language requirements and Dutch government policy which has been very useful. I highly recommend Juf Sien and plan to continue with her as well!
Michiel
Mijn dochtertje, nu negen jaar heeft jaren lang wekelijks les gekregen van Sien. Voor ons is Chinees de eerste prioriteit, dan Engels en laatstelijk Nederlands. Dus we pasten niet erg goed in een andere aanpak, waarmee we zijn begonnen indertijd. Met de lessen op maat van Sien en gestage voortgang zijn we erg goed bediend. Mijn dochter doet ook Muiswerken hetgeen ze leuk vindt en past in haar Internationale school werk. Wij gaan dus graag en gestaag door met Sien vanwege de lessen op maat.
Frans
Juf Sien is amazing! She is very realistic in what she can and cannot offer for your child. She will not sell you the next level up if your child is not ready for it. She is very flexible and will find a way to work with your child. We really appreciate juf Sien and are thankful she is such a wonderful teacher.
Some quotes of what my ten- and seven-year-old are saying about her: “Good at teaching Nederlands”, “She is a good teacher”, “Patient with kids”, “Good at correcting words that people don’t know”, “She is kind and nice and funny”. They are convinced they can learn Nederlands with her. We would highly recommend her!
Our background: we are a mixed language family with a Dutch mom and American dad, who does not speak Dutch. We travel the world for work and have been living in several English-speaking countries. As my husband does not understand Dutch, we speak English at home. So, our kids hear English all the time.
Monique
Onze dochter en wij als ouders zijn erg tevreden met de lessen van juf Sien, de lessen zijn aangepast aan haar eigen tempo en de hoeveelheid huiswerk wat zij meekrijgt van haar school. Ook is het heel prettig dat juf Sien ons de mogelijkheid bied om lessen te verzetten of in te halen aangezien onze dochter in andere periodes vakantie heeft en ook weleens schoolactiviteiten heeft in het weekend dat zij Nederlandse les heeft.
Melody en Jos
Sien heeft een enorme impact gehad op onze nieuwe start in Nederland. Onze kinderen Summer (13) en John (11) hadden hun hele leven in Engeland gewoond en spraken totaal geen Nederlands toen wij besloten te emigreren. Sien heeft ze binnen een periode van 6 Maanden op A2 -B1 Niveau gekregen. Met enkel 5 dagen per week 1 uur online les per dag en een flinke hoeveelheid huiswerk erbij. We waren van tevoren erg bezorgd over hun start en de achterstand die ze zouden oplopen. We hadden nooit kunnen dromen dat ze direct mochten beginnen in het reguliere onderwijs.
Sien, ontzettend bedankt voor je geweldige inzet en betrokkenheid. Zonder jou zou hun situatie er nu heel anders uitzien.
Michiel